MEIWURKERS

 

12 / 14 / 15 / 19 / 21 / 22 SEPTIMBER 2018

Stichting Iepenloftspul Harkema sil yn septimber 2018 it stik 'De Oerbliuwers ' oer it fuotljocht bringe.

REZJY

Ypy Zysling

SKRIUWER

Gerrit Breteler

DEKORUNTWERP

Gerrit Breteler

MUZYK

Gerrit Breteler

REZJY ASSISTINTE

Thessa van Limburg

SPILERS

Attie Brouwer - Moai Ael
Gerrit Haaksma - Nobach Bekius Lodewegen
Hieke van den Akker - Beitske de mem fan Geale en Moai Ael
Sanne Douwes - Saakje Fluwiel
Jacob de Vries - Grutte Gels
Henk Greydanus - Sikke Benedictus
Gretha Lap - Alma Elmink
Geertje Tuinstra - Roosje Kroes
Ewoud Nutma - Ieme Side
Simon de Jong - Bûke Pistoal
Sytze Bijlsma - Geale
Durk Bijlstra - Saphias Gayckema
Lammert v/d Veen mei syn hynder Caballero - Lammertom lyksidich

DOARPSBEWENNERS

Etsje Douwes
Hanny Tromp
Jelkje Weening
Nieske van der Veer
Nynke Bosma
Rieneke Kuperus
Willy Bijma
Marten van der Veen
Ylse van der Veen mei har hynder Felice

KOSTUM-NAAIPLOECH

Wieke de Haan
Sijtske Wiersma
Lolkje de Haan
Janna Veenstra
Boukje Hoogsteen
Betty Roorda
Jannie de Haan
Tineke Frankes
Jitske Huisma

BOUPLOECH

Tamme Alma
Auke Nicolai
Anne Haarsma
Gaatze van Kammen
Sietse Haarsma
Willem Hoogsteen
Tamme Hansma
Wiebe Bouma

GRIME- EN KAPWURK

Stiet under lieding foan Anna Doornbos

PR PLOECH

Allagonda Sienema
Sanne Douwes
Hannie Tromp

FOARMJOUWING

Marieke Veenstra
Marleen Peelen Rekwisieten

 

KAARTVERKOOP


De kaartverkoop is begonnen. Deze zal net als bij het vorige Iepenloftspul via internet gaan verlopen.

Figuranten gezocht