DE OERBLIUWERS


Stichting Iepenloftspul Harkema sil yn septimber 2018 it stik 'De Oerbliuwers ' oer it fuotljocht bringe.


12 / 14 / 15 / 19 / 21 / 22 SEPTIMBER 2018

12 / 14 / 15 / 19 / 21 / 22 SEPTIMBER 2018

Stichting Iepenloftspul Harkema sil yn septimber 2018 it stik 'De Oerbliuwers ' oer it fuotljocht bringe.

DE
OERBLIUWERSNog:

00

dagen


00

uren


00

minuten


00

secondes


In artikel fan de ekonome Heleen Mees yn de Volkskrant en it fersyk fan de Stifting Iepenlofspul De Harkema, kamen tagelyk by my. Yn it artikel stelt Heleen Mees út om de trije noardlike provinsjes leech te heljen. Hup, alle bewenners nei de Rânestêd. Dêr is wurk, dynamyk en takomst. Urbanisearje krekt as yn Sjina. Inkele reis mei de trein, bus of auto en de bulldozers stean al klear om, as eltsenien fuort s, de boel op te romjen.


DE
OERBLIUWERSNog:

00

dagen


00

uren


00

minuten


00

secondes


In artikel fan de ekonome Heleen Mees yn de Volkskrant en it fersyk fan de Stifting Iepenlofspul De Harkema, kamen tagelyk by my. Yn it artikel stelt Heleen Mees út om de trije noardlike provinsjes leech te heljen. Hup, alle bewenners nei de Rânestêd. Dêr is wurk, dynamyk en takomst. Urbanisearje krekt as yn Sjina. Inkele reis mei de trein, bus of auto en de bulldozers stean al klear om, as eltsenien fuort s, de boel op te romjen.

 

KAARTVERKOOP


De kaartverkoop is begonnen. Deze zal net als bij het vorige Iepenloftspul via internet gaan verlopen.

Figuranten gezocht